Jørgen S Lien Industrier.

Bergens mest kjente merkevare i verdensmålestokk.

Vist 1024 ganger. Følges av 10 personer.

Kommentarer

Jørgen S. Lienen bergensk eksportbedrift

I 1928 startet Wilhelm Jørgensen og Jørgen S. Lien et firma med agentur for kontormøbler, arkiver etc. Eierne skilte lag i 1935, og Lien fortsatte som salgsagent for kontormaskiner. Fra 1930-årene drev firmaet fabrikasjon, salg og omsetning av regnemaskiner, pengeskap og kontorinventar. Det hadde generalagentur i Norge for R. C. Allen regnemaskiner, og Smith Premier skrivemaskiner.

Firmaet startet fremstilling av brannsikre skap og kassaapparater under krigen. Det hadde på denne tiden ca. 100 fastlønte funksjonærer og arbeidere. På 1950 tallet ble produksjonen konsentrert om: Verdi- og brannskap (Jøli), regnemaskiner (Adwell), og kassaapparater (Regna). På det meste hadde firmaet ca. 600 ansatte. Firmaets utvikling kan oppsummeres i to stikkord: eksport og automatisering. I 1970 hadde selskapet 5 salgskontorer i Norge, 9 i andre europeiske land og 4 utenfor Europa. Firmaet hadde nær kontakt med automatiseringsmiljøet ved Christian Michelsens institutt (CMI), noe som førte til opprettelsen av Bergensindustriens Automatiseringsselskap (BIAS) i 1950-årene. Dette ga dem tilgang til spisskompetanse på de nye transistorene og halvlederteknikken som kom derfra. Transistorteknikken kunne settes inn i kassaapparatene og automatisere dem ytterligere.

I norsk målestokk var firmaet langt framme teknologisk. Merknad 1. Men Lien var kun villig til å koble transistorer til de mekaniske kassaapparatene, og ikke villig til å ta i bruk den nye halvlederteknikken med integrerte kretser for å drive selve apparatene, slik deres amerikanske og japanske konkurrenter gjorde*. Dette skapte et problem i forhold til deres utenlandske virksomhet på 1960 – tallet.
Liens eneveldige styring av firmaet sammen med en undervurdering av den nye teknologi, var sannsynligvis en medvirkende årsak til firmaets problemer utover i 1960-årene. En stor heleid salgsorganisasjon, sammen med mislykkede markedsfremstøt med nyere teknologi, førte til at firmaet gikk konkurs i 1971.

Litteratur

Bergen bys historie. – Bergen Universitetsforl., 1979-1985. -4 b.

4: Fossen, Anders Bjarne: Byen sprenger grensene: 1920-1972/ Anders Bjarne Fossen, Tore Grønlie, 1985.- XV, 1051 s.: VII. s.681-687.
Fossen, A. B.: Bedre frem Bergen – Bergens næringsliv 1845-1995. Bergens næringsråd. Bergen 1995. s. 131.
Det Norske næringsliv /redaktør: Johs. Sætherskar. – Det norske næringslivs forl.,1942-1956. -18 b. : ill.
B. 2: Bergen fylke. – Bergen : I kommisjon hos Ed. B. Giertsen, 1945-178, 721 s. :ill., s. 347-348.
Sasberg, Bjørn L.: Nølende innovasjon: utviklingen av elektriske kassaapparater ved Jørgen S, Lien fram mot konkursen 1971. NHH 1985.

*_*Merknad! Her er alle konklusjoner om årsaken til konkursen er feil. Jørgen S. Lien var helt i front innen elektronikk. Bedriften satt med et produksjonsapparat som var basert på mekanisk produksjon. Dersom bedriften skulle overleve, måtte alt produksjonsutstyr blitt skrapet og det ville krevet et fullstendig nytt produksjonsutstyr, og ikke minst full omskolering av ansatte. Det ville krevet investeringer, som INGEN ville ha innvilget!* Olaf Thorstensen

. _

Bergens Tidende 9 og 10 mai 1945 Lenke

Og Bergens Tidende 1955 Lenke

Det var fantastisk hvor mange flotte ting Jørgen S Lien hadde Er det noen som vet om Tangen gardinfabrikk eksisterer enda Har jo ikke noe med dette og gjøre Bare lurte

Brevhode og postkort fra Jørgen S.Lien :-)

Selgerne måtte vel ha bil. Denne skal være fra 1960. (Billedsamlingen Marcus. Foto: Norvin Reklamefoto).

Torill Skaar Knudsen Der jobbet min far…laget safer ….hadde verdens beste juletrefester….
Min far var veldig oppfinnsom,,så da jeg ønsket meg dukkevogn,tok han med hjem en skuff som skulle være i safen,,satte jul på den og laget et håndtak..da hadde jeg verdens fineste dukkevogn..

Jeg har skrevet en liten historie om min tid hos Jørgen S.Lien. Den er på linken under:
“http://www.bjornhenrymosth.com/2015/11/selger-hos-jrgen-slien-1965.html”

[Bilde 2787715 finnes ikke eller har blitt slettet]

Dette er Bjørn Henry Møsth fra Trondheim, som har skrevet historien sin som selger hos Jørgen S. Lien. Kopier linken hans og les om unge herr Møsth! Legg merke til bilen! Det var en standard bil for reisende selgere.
Bildet er Bjørn Henry Møsth sitt private. Jeg har fått lov å bruke det av Bjørn Henry!.

Jørgen S.Lien hadde også en avdeling i Industrihuset på Laksevåg. Vi tjuaguttene fikk nesten alltid lov å rote i avfallskontaineren som var plassert rett innenfor kjøreporten. Var vi så heldig å finne et “telleapparat” i bosset, var dagen reddet :-)

Bildesamlingen (450 bilder)

 

Produksjon (107 bilder)

 
Annonse

Nye bilder